Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia on aikoinaan osteopatiasta erkaantunut hoitomuoto. Kraniohoidon juuret ulottuvat useampien tuhansien vuosien päähän, mutta sen moderni historia alkaa 1800-luvun lopulta. Kraniosakraaliterapiassa otteet ovat kevyet, eikä kudokseen kohdistu juurikaan mekaanista painetta kuten hieronnassa. Kraniosakraaliterapiassa ”kuunnellaan” selkäydinkanavaa sekä aivoja huuhtelevan aivoselkäydinnesteen rytmiä.

Kehoon tulleiden jännitteiden vuoksi rytmi häiriytyy. Rytmin häiriöt voivat olla peruja vuosien takaa, jopa sikiökehityksestä asti. Rytmin häiriöt voivat aiheutua esimerkiksi lihas- tai kalvokireyksistä, sisäelinongelmista ja nikamien/nivelten virheasennoista. Myös henkisen puolen ongelmatiikka vaikuttaa KS-rytmiin.

Kraniohoidon aikana saattaa haukotuttaa makeasti.

Kraniohoidolla pyritään purkamaan kehon jännittetiloja herättelemällä kehon omia paranemismekanismeja. Kraniohoidon vaikutukset leviävät hermoston välityksellä koko elimistöön. Hoidon aikana koetut tuntemukset tulevat hermoston kautta, eli hoidon aikana saattaa tuntua kylmän ja kuuman aaltoja, pistelyä, kihelmöintiä, kipua ja eriasteista painetta. Keho saattaa lähteä purkamaan jännitteitä myös liikkeen kautta. Keho lähtee yleensä hoitamaan sitä kehon osaa, joka sillä hetkellä tarvitsee eniten hoitoa. Näin ollen hoitokerrat voivat olla hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia.

Oireet voivat helpottaa jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta oireiden pysyvään helpottumiseen/lieventymiseen vaaditaan yleensä useampi hoitokerta. Syy siihen löytyy kehon jännitteiden ketjureaktiosta. Kun kehoon tulee esimerkiksi törmäys, se vaikuttaa törmäyskohtaan ja törmäyksen vastavoiman määrittämään kohtaan. Keho sopeutuu näihin muutoksiin pikkuhiljaa esimerkiksi kireyttämällä lihaksia tietyistä kohdista.

Niin ihminen kuin eläinkin pyrkii säilyttämään kehon toimintakyvyn mahdollisimman pitkään. Elimistö hakeutuu muutoksia tehden kohti parhainta mahdollista tasapainoa. Elimistö saattaa olla hyvin erilainen kaikkien muutosten jälkeen, jolloin purettavaa on paljon ja siten myös hoitokertoja täytyy olla useampi.